filutka

208 tekstów – auto­rem jest fi­lut­ka.

„Przy­naj­mniej raz w życiu ko­biecie na­leży się szczęśli­we małżeństwo.”
- Ka­tarzy­na Grochola 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2018, 20:40

Ro­mans. Krótkot­rwałe użycie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 listopada 2018, 11:20

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2018, 11:29

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:58

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2018, 19:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2018, 11:30

Śmierć nie uwzględnia życia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2018, 16:38

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2018, 21:13

Cze­mu ludzie się nie kochają, choć są tak blis­ko siebie, choć są so­bie naj­bar­dziej blis­cy, bo są małżeństwem, rodzeństwem, matką i córką, oj­cem i synem,...? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2018, 10:49

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2018, 16:54
filutka

Ania

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 grudnia 2018, 20:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

17 grudnia 2018, 09:26onejka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

16 grudnia 2018, 14:39oszi3 sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

15 grudnia 2018, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

15 grudnia 2018, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

15 grudnia 2018, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

15 grudnia 2018, 20:40filutka do­dał no­wy tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

19 listopada 2018, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

22 sierpnia 2018, 14:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy na chwilę, więc [...]

19 sierpnia 2018, 13:03zofija sko­men­to­wał tek­st Często praw­dy w plot­ce [...]