filutka

199 tekstów – auto­rem jest fi­lut­ka.

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2018, 16:54

Wa­ga nie jest wyz­naczni­kiem lżej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2018, 14:21

Słabości po­win­ny być pielęgno­wane jak drzew­ka bon­sai, w mi­niatu­rowe ek­scy­tujące i po­ciągające piękno. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 21:48

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty raju? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 15:23

Ho­dowa­ne sztucznie gwiaz­dy bet­le­jem­skie są jak pan­ny młode - pier­wszych blask czer­wieni po wi­gilii gaśnie, jak po półno­cy gaśnie tyl­ko blask bieli tych drugich. 

aforyzm • 28 grudnia 2017, 13:27

In­ni ludzie też pot­rze­bują nasze­go uśmiechu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2017, 11:29

Kto py­ta, ten się zgubi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 listopada 2017, 18:35

Dob­ra wo­la jest ustępstwem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 października 2017, 17:56

Szu­kałam, ale nie wie­działam. Zna­lazłeś mnie i uświado­miłeś, że cze­kałam na Ciebie nie wiedząc a pragnąc. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 września 2017, 22:33

Kocha­nie jest dyskusją. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 września 2017, 17:16
filutka

Ania

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 stycznia 2018, 17:05filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

22 stycznia 2018, 16:54filutka do­dał no­wy tek­st Dobro ludzi jes­tfun­da­men­tem Pra­wa [...]

12 stycznia 2018, 17:54yestem sko­men­to­wał tek­st Waga nie jest wyz­naczni­kiem [...]

12 stycznia 2018, 14:21filutka do­dał no­wy tek­st Waga nie jest wyz­naczni­kiem [...]

11 stycznia 2018, 05:52Irracja sko­men­to­wał tek­st Słabości po­win­ny być pielęgno­wane [...]

10 stycznia 2018, 22:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Słabości po­win­ny być pielęgno­wane [...]

10 stycznia 2018, 21:48filutka do­dał no­wy tek­st Słabości po­win­ny być pielęgno­wane [...]

9 stycznia 2018, 04:15Irracja sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

8 stycznia 2018, 22:39filutka sko­men­to­wał tek­st Inni ludzie też pot­rze­bują [...]

8 stycznia 2018, 22:31filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]